یکی از پر استفاده ترین سنگ های تراورتن شکلاتی در ایران، تراورتن شکلاتی معادن یزد است. این تراورتن بر اساس نوع برش و برند معادن دسته بندی می شود. از آن در نمای بیرونی ساختمان استفاده میشود و همچنین از کوپ معادن آن جهت تولید صراحی و مجسمه و سایر مصنوعات سنگی نیز استفاده میشود.

تراورتن شکلاتی موجدار یزد

تراورتن شکلاتی بیموج یزد

مشاوره رایگان : 
09133152501